لیست قیمت یخچال

لیست قیمت یخچال

کدنام کالاقیمت

لیست قیمت Refrigerator Bosch

لیست قیمت یخچال بوش

381

یخچال بوش فریزر دو قلو - 40 فوت مدل KSW36PI30-GSD36PI20

383

یخچال بوش فریزر دو قلو مدل KSV36BI304-GSN36BI304

10

یخچال بوش فریزر مدل KGW36XL30

9

یخچال بوش فریزر مدل KGN33X48

13

یخچال بوش فریزر مدل KGN 36NW30

386

یخچال بوش فریزر - آبریزدار مدل KGD57PI204

12

یخچال بوش فریزر مدل KDD74AW204

11

یخچال بوش فریزر مدل KDD 74AL204

14

یخچال بوش ساید بای ساید مدل KAN 60A40 NE

17

یخچال بوش ساید بای ساید مدل KAG90AI204

۵۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 3 ساله سیهاوی - ساخت کشور کره

55,000,000
16

یخچال بوش فریزر مدل KAG 90AW204

369

یخچال بوش فریزر ساید بای ساید مدل KAD80A404

15

یخچال بوش ساید بای ساید مدل KAD80A104

8

یخچال بوش فریزر مدل GSN36VW30-KSV36VW30

۷۴,۰۰۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 3 ساله سیهاوی - ساخت کشور آلمان

74,000,000
7

یخچال بوش فریزر مدل GSN36VL30-KSV36VL30

۷۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتي 3 ساله سيهاوي - ساخت کشور آلمان

75,000,000
382

یخچال بوش فریزر دو قلو مدل GSN36VB304 - KSV36VB304

436

یخچال بوش 58A704

لیست قیمت Refrigerator Beko

لیست قیمت یخچال بکو

85

یخچال بکو فریزر مدل TSE1231FS

82

یخچال بکو فریزر مدل TES1284

74

یخچال بکو فریزر مدل RCNE520E30ZGB

437

یخچال بکو فریزر مدل RCNE520E30ZGB

76

یخچال بکو فریزر مدل RCNE520E21DW

64

یخچال بکو فریزر ساید یای ساید مدل GNE60521DX

59

یخچال بکو فریزر ساید بای ساید مدل GNE134821E

۵۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله بهستان

۵۲,۰۰۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 24 ماهه ایران سرویس

۵۰,۵۰۰,۰۰۰

تومان

گارانتیvip نوین سرویس24 ماهه

۴۸,۰۰۰,۰۰۰

تومان

بدون گارانتی

48,000,000
60

یخچال بکو فریزر ساید بای ساید مدل GNE 134751 X

62

یخچال بکو فریزر ساید بای ساید مدل GN162423ZE

47

یخچال بکو فریزر ساید بای ساید GN162420X

۴۲,۰۰۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله بهستان

42,000,000
66

یخچال بکو فریزر ساید بای ساید مدل GN162420X

67

یخچال بکو فریزر ساید بای ساید مدل GN162420P‎

65

یخچال بکو فریزر ساید بای ساید مدل GN162420E

84

یخچال بکو فریزر مدل TSE1231F

61

یخچال بکو فریزر ساید بای ساید مدل GNE134821P

۵۹,۵۰۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله بهستان

59,500,000
81

یخچال بکو فریزر مدل FNE19930

78

یخچال بکو فریزر مدل CH144121DE

79

یخچال بکو فریزر مدل CH140020DS

58

یخچال بکو فریزر مدل 445E23DX/350E23X

۴۴,۰۰۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله بهستان

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

تومان

بدون گارانتی

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی 24 ماهه ایران سرویس

۳۵,۵۰۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی vip نوین سروی 24 ماهه

33,000,000
72

یخچال بکو فریزر مدل DN162230DJIZX

71

یخچال بکو فریزر مدل DN161220DX

73

یخچال بکو فریزر مدل CNE520EE0ZGW

77

یخچال بکو فریزر مدل CNE520E23ZDX

68

یخچال بکو فریزر مدل CN163223DE

۲۸,۵۰۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله بهستان

28,500,000
69

یخچال بکو فریزر مدل CN161230DX

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله بهستان

32,000,000
46

یخچال بکو فریزر مدل CN161230DX

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله بهستان

32,000,000
80

یخچال بکو فریزر مدل CN151920DX

438

یخچال بکو فریزر 415E20DPT

لیست قیمت Refrigerator Bertino

لیست قیمت یخچال برتینو

318

یخچال برتینو فریزر برتینو مدل X4NR - X4NF

395

یخچال برتینو فریزر دو قلو مدل X3R - X3NF

394

یخچال برتینو فریزر کمبی 22 فوت مدل S7N

لیست قیمت Refrigerator Magic

لیست قیمت یخچال مجیک

320

یخچال مجیک فریزر ساید بای ساید مدل BCD - 515WY

لیست قیمت Refrigerator Westinghouse

لیست قیمت یخچال وستینگهاوس

346

یخچال وستینگهاوس فریزر ساید بای ساید مدل WSPE2870WW

347

یخچال وستینگهاوس فریزر ساید بای ساید مدل WSPE2870BB

348

یخچال وستینگهاوس فریزر دوقلو مدل MUFF17VLHW - MRA17V6HW

لیست قیمت Refrigerator Eurostar

لیست قیمت یخچال یورو استار

404

یخچال یورو استار RF-840 Combi

۱۶,۹۹۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله با یخ ساز اتوماتیک

16,990,000
367

یخچال یورو استار فریزر 30 فوت مدل RF - 840

370

یخچال یورو استار فریزر 30 فوت مدل RF - 840

۱۶,۳۴۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله - رنگ تیتانیوم

16,340,000
371

یخچال یورو استار فریزر دو قلو 17 فوت مدل NR/NF - 592DN

۲۳,۷۰۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله

23,700,000
372

یخچال یورو استار فریزر دو قلو 17 فوت مدل NR/NF - 592DN

373

یخچال یورو استار فریزر دو قلو 17 فوت مدل NR/NF - 592DN

۲۴,۲۶۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله - رنگ تیتانیوم

24,260,000
368

یخچال یورو استار فریزر دو قلو 17 فوت مدل NR/NF - 592DN

۲۳,۷۰۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله

23,700,000
374

یخچال یورو استار فریزر کمبی 30 فوت مدل GE/TF7

403

یخچال یورو استار EYP-22 Combi

۱۱,۶۹۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله

11,690,000
497

یخچال یورو استار EYD17 فریزر دوقلو 17 فوت سیلور یورواستار

۱۸,۵۴۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله

18,540,000
496

یخچال یورو استار ESL 55

498

یخچال یورو استار فریزر دوقلو 17فوت یورواستار سفید با یخساز ENR592

۲۵,۱۴۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله

25,140,000

لیست قیمت Refrigerator NIKSU

لیست قیمت یخچال نیکسان

405

یخچال نیکسان فریزر - بدون یخساز - 30 فوت مدل RF840N - E2

406

یخچال نیکسان فریزر - بدون یخساز - 30 فوت مدل RF840N - E2

407

یخچال نیکسان فریزر - بدون یخساز - 30 فوت مدل RF840N - E2

408

یخچال نیکسان فریزر دو قلو نوفراست - یخساز دستی - 20 فوت مدل NR592DN - NF592DN

409

یخچال نیکسان فریزر دو قلو نوفراست - یخساز دستی - 20 فوت مدل NR592DN - NF592DN

410

یخچال نیکسان فریزر دو قلو نوفراست - یخساز دستی - 20 فوت مدل NR592DN - NF592DN

411

یخچال نیکسان فریزر نوفراست - کمبی عرض 70 - دو اواپراتور مدل NC700DN

412

یخچال نیکسان فریزر نوفراست - کمبی عرض 70 - دو اواپراتور مدل NC700DN

413

یخچال نیکسان فریزر نوفراست - کمبی عرض 70 - دو اواپراتور مدل NC700DN

لیست قیمت Refrigerator Depoint

لیست قیمت یخچال دیپوینت

488

یخچال دیپوینت دوقلوی مدل D5i

۲۵,۵۰۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 30 ماهه ی گل اسای

25,500,000

لیست قیمت Refrigerator GSun

لیست قیمت یخچال جی سان

491

یخچال جی سان فریزر RF 8402