لیست قیمت یخچال یورو استار

لیست قیمت یخچال یورو استار

کدنام کالاقیمت

لیست قیمت Refrigerator Eurostar

لیست قیمت یخچال یورو استار

404

یخچال یورو استار RF-840 Combi

367

یخچال یورو استار فریزر 30 فوت مدل RF - 840

۱۰,۳۰۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله - نیکسان - رنگ سفید چرم

10,300,000
370

یخچال یورو استار فریزر 30 فوت مدل RF - 840

۱۰,۱۰۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله - نیکسان - رنگ تیتانیوم

10,100,000
371

یخچال یورو استار فریزر دو قلو 17 فوت مدل NR/NF - 592DN

۱۴,۶۰۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله - نیکسان

14,600,000
372

یخچال یورو استار فریزر دو قلو 17 فوت مدل NR/NF - 592DN

۱۴,۶۰۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله - نیکسان - رنگ سفید چرم

14,600,000
373

یخچال یورو استار فریزر دو قلو 17 فوت مدل NR/NF - 592DN

۱۴,۶۵۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله - نیکسان - رنگ تیتانیوم

14,650,000
368

یخچال یورو استار فریزر دو قلو 17 فوت مدل NR/NF - 592DN

۱۴,۵۰۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله - نیکسان

14,500,000
374

یخچال یورو استار فریزر کمبی 30 فوت مدل GE/TF7

403

یخچال یورو استار EYP-22 Combi

۶,۵۰۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله - نیکسان

6,500,000