لیست قیمت یخچال یورو استار

لیست قیمت یخچال یورو استار

کدنام کالاقیمت

لیست قیمت Refrigerator Eurostar

لیست قیمت یخچال یورو استار

404

یخچال یورو استار RF-840 Combi

۱۵,۱۰۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی دوساله ی نیکسان . با یخ ساز اتوماتیک

15,100,000
367

یخچال یورو استار فریزر 30 فوت مدل RF - 840

۱۴,۱۰۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله - نیکسان - رنگ سفید چرم

14,100,000
370

یخچال یورو استار فریزر 30 فوت مدل RF - 840

۱۴,۲۰۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله - نیکسان - رنگ تیتانیوم

14,200,000
371

یخچال یورو استار فریزر دو قلو 17 فوت مدل NR/NF - 592DN

۲۳,۵۰۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله - نیکسان

23,500,000
372

یخچال یورو استار فریزر دو قلو 17 فوت مدل NR/NF - 592DN

۲۳,۵۰۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله - نیکسان - رنگ سفید چرم

23,500,000
373

یخچال یورو استار فریزر دو قلو 17 فوت مدل NR/NF - 592DN

۲۳,۵۰۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله - نیکسان - رنگ تیتانیوم

23,500,000
368

یخچال یورو استار فریزر دو قلو 17 فوت مدل NR/NF - 592DN

۲۳,۵۰۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله - نیکسان

23,500,000
374

یخچال یورو استار فریزر کمبی 30 فوت مدل GE/TF7

403

یخچال یورو استار EYP-22 Combi

۹,۹۰۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله - نیکسان

9,900,000
497

یخچال یورو استار EYD17 فریزر دوقلو 17 فوت سیلور یورواستار

۱۶,۵۰۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله - نیکسان

16,500,000
496

یخچال یورو استار ESL 55

۱۲,۵۰۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله - نیکسان

12,500,000
498

یخچال یورو استار فریزر دوقلو 17فوت یورواستار سفید با یخساز ENR592

۲۴,۵۰۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله - نیکسان

24,500,000